7 podstawowych pojęć, by dobrze rozumieć przelew zagraniczny

7 podstawowych pojęć, by dobrze rozumieć przelew zagraniczny

Przed lekturą dzisiejszego wpisu chciałbym, abyś wiedział jedno – rozumieć przelew zagraniczny to znaczy zaoszczędzic nie kosztach zwrotów i nie tylko.

Temat mi bardzo bliski, ponieważ w mojej pracy zajmuję się wysyłaniem płatności za granicę i wiem, jak bardzo złożony jest to proces. Chciałbym, abyś Ty również miał tego świadomość.

Uważam, że poruszenie dzisiaj niektórych zagadnień pozwoli Ci na lepsze zrozumienie:

  • Skąd biorą się wysokie koszty przesłania pieniędzy za granicę;
  • Dlaczego krajowy przelew walutowy jest tak samo drogi;
  • Co to właściwie jest SWIFT;
  • Tego, że wysyłając euro na terenie Europy lepiej wybrać dedykowane ku temu rozwiązanie.

Ten wpis to dopiero wstęp do czegoś większego. Przygotuje Cię na kolejny post, który rozwinie ten temat w bardziej praktyczną stronę. Zapraszam:

1. Czym jest przelew zagraniczny?

Przelew ten, inaczej nazywany poleceniem wypłaty za granicę, to zlecenie, jakie bank przyjmuje od klientów, aby przekazać środki pieniężne do innego banku, mającego siedzibę w innym kraju. Przelew taki jest wykonywany w walucie obcej, najczęściej będącej walutą rozliczeniową kraju, do jakiego ma trafić (chociaż nie zawsze).

Chociaż zwyczajowo nazywa się go przelewem, jego charakter bardziej oddaje druga wspomniana nazwa. Bardzo często zdarza się, że klienci uważają, że skoro jest to przelew, to działa na takiej samej zasadzie, jak zwykły przelew krajowy i pieniądze trafią do odbiorcy równie szybko.

Przelew zagraniczny/przelew walutowy/przelew SWIFT

Wysokie koszty przelewu zagranicznego, ponoszone przez klienta, są uzasadnione ze względu na konieczność skorzystania z międzynarodowej infrastruktury.

Oprócz wymienionych wcześniej nazw, można spotkać się również z określeniami takimi, jak przelew walutowy oraz przelew SWIFT. Z nazwą przelew walutowy, najczęściej można spotkać się w przypadku, gdy jest to przelew krajowy, zlecony w walucie obcej. Może nim być spłata raty kredytu hipotecznego zaciągniętego we frankach szwajcarskich.

2. Czym się różni krajowy przelew walutowy od zagranicznego?

To pytanie często jest zadawane przez klientów, którzy zastanawiają się, dlaczego muszą płacić tak wysoką prowizję za przelew waluty obcej, skoro zlecają taką transakcję pomiędzy dwoma bankami w Polsce.

Otóż odpowiedź na nie brzmi: nie różnią się niczym.

Zlecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy bankami w Polsce jest realizowane w taki sam sposób, w jaki odbywa się transfer pieniędzy do banku w innym kraju. Stąd też koszty takiego przelewu i zasady ich pobierania są określone niemal zawsze w podobny sposób, co koszty przekazania pieniędzy do banku zagranicznego.

Krajowy przelew walutowy nie jest realizowany przez system Elixir

Niestety częstym błędem jest właśnie myślenie, że taki przelew jest realizowany tak, jak na przykład przelew Elixir, czyli przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

Przelewy walutowe, zarówno te zagraniczne, jak i krajowe są realizowane z wykorzystaniem kont loro i nostro, sieci banków korespondencyjnych lub systemów rozliczeniowych, a także wiadomości przesyłanych przy pomocy sieci komunikacji SWIFT.

Uważam, że dla zwykłego klienta banku, ten temat nie jest prosty. Wiem jednak, że wiele osób korzystających z usług banków zastanawia się, jak właściwie ich pieniądze trafiają na konta odbiorców na drugim końcu świata i dlaczego wiąże się to z tak dużymi kosztami. Warto zrozumieć wymienione wyżej pojęcia, więc postaram się, aby każdy z Was mógł klarownie wyobrazić sobie cały mechanizm przesłania pieniędzy w dalekie zakątki Ziemi.

3. Co to właściwie jest SWIFT?

Na to pytanie można odpowiedzieć na kilka sposobów. Przede wszystkim rozwijając skrót SWIFT, to po polsku oznacza on Stowarzyszenie na rzecz Światowej, Międzybankowej Telekomunikacji Finansowe. Jego głównym zadaniem jest utrzymywanie sieci telekomunikacyjnej, służącej wymianie informacji pomiędzy instytucjami finansowymi (i nie tylko) na całym świecie.

Obecnie (dane z grudnia 2014) uczestnikami SWIFT jest 10805 instytucji finansowych. Swoją drogą wiecie, że na naprawdę wielu polskich stronach rozpowszechniona jest fałszywa informacja, że uczestnikami SWIFT-u jest około 8 tys. instytucji finansowych. Nawet mBank podaje liczbę 8332 na swojej stronie, w poradniku o przelewach zagranicznych. Najwyraźniej najlepszym źródłem informacji na ten temat jest Wikipedia, na której jest adnotacja, że dane dotyczą 2008 roku! A aktualne dane sa jawnie podawane na stronie www.swift.com. Sieć cały czas się rozrasta.

Często, tym samym skrótem określa się system wymiany informacji, w którym banki przekazują sobie komunikaty finansowe, ujednolicone według ściśle określonych zasad.

Wiadomości SWIFT zostały zunifikowane tak, aby zawarte w komunikatach dane, mogły być odczytane i zrozumiane przez każdego uczestnika systemu w identyczny sposób. Dzięki temu unika się niepotrzebnych niedomówień i pomyłek. W komunikatach (jeżeli niezbędny jest dodatkowy opis słowny), używa się języka angielskiego.

W slangu osób pracujących w bankach, poprzez słowo SWIFT często określa się już same wiadomości przesyłane przy pomocy tego systemu. Do przesłania przelewu zagranicznego używa się przede wszystkim komunikatu MT103 ( ang. message type – rodzaj wiadomości).

4. Czym są konta loro/nostro i jakie mają znaczenie przy przelewach zagranicznych?

Najlepiej będzie zacząć od tego, że tak jak Ty jesteś klientem banku i prowadzisz w nim swoje konto osobiste, tak banki również podpisują pomiędzy sobą stosowne umowy i prowadzą wzajemnie konta. Takie umowy, banki krajowe zawierają zarówno pomiędzy sobą, jak i z bankami zagranicznymi.

Konta te służą rozliczeniom międzybankowych transakcji walutowych. To na tych kontach są księgowane środki finansowe, będące pokryciem dla transakcji zlecanych przez klientów. Główną cechą tych transakcji jest to, że są zazwyczaj wykonywane w walucie obcej dla jednego z banków (w przypadku krajowego przelewu walutowego – dla obu banków).

Konto nostro

To rachunek otwarty w banku zagranicznym, prowadzony w walucie obcej na rzecz banku krajowego. Jak to rozumieć? Pozwól, że posłużę się przykładem:

Powiedzmy, że Bank Pekao SA potrzebuje prowadzić rozliczenia międzynarodowe w dolarach amerykańskich z bakiem JP Morgan Chase z siedzibą w Nowym Jorku. W związku z tym, Pekao SA zawiera umowę z JP Morgan i prowadzi w tym banku swój rachunek, rozliczany w USD. Pekao SA, staje się klientem JP Morgan Chase.

Konto loro

To konto prowadzone w banku krajowym, w walucie krajowej (czyli w przypadku polskiego banku, w PLN), na rzecz banku zagranicznego. Odwracając poprzedni przykład, przedstawia się to następująco:

JP Morgan Chase z USA chciałoby dokonywać rozliczeń w złotym polskim. W związku z tym, bank ten zgłosił się do Pekao SA z prośbą o otwarcie rachunku w PLN. Rzecz polega na tym, że kontem loro nazwie je dla siebie bank Pekao SA. Dla JP Morgan Chase, to będzie konto nostro.

Tylko banki prowadzące ze sobą konta loro i nostro mogą rozliczać się bez pośredników

Nie zawsze konta te są prowadzone w walutach strony przeciwnej. Niektóre banki prowadzą dla siebie konta w różnych walutach (krajów trzecich), dzięki temu mogą dokonywać rozliczeń transakcji z różnych stron świata. Bardzo często też, banki krajowe prowadzą ze sobą konta w walutach innych państw.

Myślę, że warto wiedzieć również, że banki nie mogą rozliczać pomiędzy sobą przelewów zagranicznych bezpośrednio, jeżeli nie mają prowadzonych wzajemnie kont loro lub nostro. W tym przypadku stosuje się inne drogi rozrachunku między bankami. W tym momencie przechodzimy do kolejnego ważnego aspektu przelewów zagranicznych, czyli sieci banków korespondencyjnych.

5. O co chodzi z siecią banków korespondencyjnych?

Prawdopodobnie orientujesz się, że na świecie jest 196 uznawanych powszechnie państw. Załóżmy, że w każdym z nich jest tylko 30 banków. Tylko wówczas dałoby to liczbę 5880 banków na świecie (wierz mi, w rzeczywistości jest ich dużo, dużo więcej).

Teraz, wiesz już, że do rozliczeń międzynarodowych konieczne jest prowadzenie między bankami kont loro i nostro.

Wyobraź sobie, że spośród prawie 6 tysięcy banków, każdy z każdym prowadziłby konta w rozmaitych walutach. Dużo, co?

Wymagałoby to niesamowicie rozbudowanej infrastruktury i generowałoby gigantyczne koszty.

Nie jest możliwe aby banki miały konta na zasadzie każdy z każdym we wszystkich walutach

Stąd też, banki działają w sieci współpracy. Aby uniknąć sytuacji posiadania kont we wszystkich bankach świata, otwierają rachunki tylko w kilkudziesięciu najważniejszych dla nich z biznesowego punktu widzenia bankach zagranicznych.

Przede wszystkim, bank (nazwijmy go krajowy) nawiązuje współpracę dotycząca realizacji i rozliczeń przelewów w walucie obcej z jednym, głównym korespondentem w drugim kraju. Oznacza to, że ten bank (korespondent) realizuje dla banku krajowego przelewy walutowe, skierowane do innych banków, z którymi wspomniany bank krajowy nie ma konta nostro.

Może być tak, że korespondent nie posiada konta z bankiem odbiorcy przelewu. Może natomiast przekazać transfer do kolejnego pośrednika (swojego korespondenta), który przekaże przelew do banku beneficjenta.

Wysokie koszty przelewu zagranicznego wynikają z zastosowania sieci banków korespondencyjnych

W opisany powyżej sposób, generują się wysokie opłaty za przelewy zagraniczne. Każdy z banków w łańcuchu dostawy przelewu, pobiera swoje prowizje od pozostałych banków (nadawcy i odbiorcy), a te z kolei przerzucają koszty na klientów odpowiedzialnych za zlecenie lub odebranie przelewu.

Informacja o poniesionych kosztach faktycznie może dotrzeć do nas z dużym opóźnieniem. Bank, z którego usług korzystasz do zlecenia przelewu zagranicznego może podać ci początkowo swoje koszty. W teorii mógłby podać opłatę za usługę swojego korespondenta. Jednak już nie jest w stanie określić, jakiej drogi do transferu Twoich pieniędzy użyje korespondent. Stąd też nie wiadomo, jaką sumę osiągną wszystkie prowizje razem wzięte.

Można się spodziewać wysokich opłat za realizację przelewu, w sytuacji, gdy na przykład wysyłasz przelew do USA w dolarach, do odbiorcy, który ma konto w jakimś małym, lokalnym banku w Arizonie bądź innym stanie w Stanach. Aby przelew trafił do takiego banku, prawdopodobnie przejdzie wcześniej przez kilka banków, które pobiorą swoje opłaty.

Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego przelew zagraniczny idzie tak długo do odbiorcy, to odpowiedzią również jest zastosowanie sieci korespondentów. Niestety mimo, że większa część transakcji odbywa się w sposób zautomatyzowany, to i tak zajmuje to pewien czas.

6. Bank korespondent nie zawsze jest potrzebny

W sytuacji, gdy bank krajowy, posiada konto w walucie obcej, w banku nie będącym jego głównym korespondentem, może wykonać zlecony przelew zagraniczny bezpośrednio do tego banku, z pominięciem swojego korespondenta. wówczas koszty są o wiele niższe, a sam przelew trafia bezpośrednio do banku odbiorcy.

Ze względu na powiększającą się liczbę banków na świecie (a więc i konieczność poszerzania sieci korespondentów), stworzono rozwiązania ułatwiające międzynarodowe rozliczenia międzybankowe. Wprowadzono do działania systemy rozliczeniowe, dzięki którym transakcje przeprowadzane w konkretnej walucie, mogą trafiać w jedno miejsce i stamtąd są przekazywane dalej.

Takim systemem w Europie jest na przykład TARGET2, a także systemy dostarczane przez EBA Clearing (np. STEP2). Ułatwiają one transakcje przeprowadzane w euro. W skrócie ujmę to tak, że banki mają w tych systemach swoje konta rozliczeniowe (odpowiedniki kont nostro) i na nich księgują transakcje skierowane do odbiorców. Następnie przekazują informacje o zapewnionym pokryciu pieniężnym dla banku beneficjenta, poprzez odpowiedni komunikat w sieci SWIFT.

Bank odbierający wiadomość, wie że środki są dostępne na rachunku. Przeksięgowuje je więc z konta prowadzonego w systemie rozliczeniowym i według instrukcji otrzymanej w komunikacie SWIFT, wpłaca je na konto jednego ze swoich klientów (wskazanego w wiadomości, jako beneficjent).

Przelew SEPA stał się najwygodniejszym rozwiązaniem dla płatności w euro

Na chwilę obecną, w większości krajów Unii Europejskiej (w szczególności tych, które posługują się walutą euro), dostępny jest system SEPA. Uczestniczy w nim większość banków europejskich – przede wszystkim te największe i najpopularniejsze. Ten scentralizowany system jest dedykowany dla przelewów wykonywanych w euro.

Jego główną zaletą jest ujednolicony sposób zlecania transakcji i ich wykonywania. Dzięki uproszczeniom, pieniądze są dostarczane na konta odbiorców w ciągu 1 dnia roboczego, a koszty transakcji są bardzo niskie i przewidywalne. Nie płaci się tutaj za udział banków pośredniczących. Koszt przelewu znasz z góry i nie jest on pobierany z kwoty przelewu, tylko osobno – z Twojego rachunku.

Więcej na temat przelewu SEPA, pisałem w starszym artykule, które znajdziecie pod linkiem:

Wyślij przelew w euro tanio i szybko – co oferuje SEPA?

 

7. Jeden mały błąd w przelewie walutowym może powodować opóźnienia

Z zawiłości drogi przelewu mogą również wynikać sytuacje, w których pieniądze „giną” po drodze i nie docierają do odbiorcy. Tych pieniędzy nikt nie kradnie. Możliwe, że gdzieś, pracownik jakiegoś banku prawdopodobnie ciężko zastanawia się, dlaczego otrzymał taką płatność i co ma z nią dalej zrobić, bo na przykład instrukcja w systemie SWIFT miała braki lub błędy.

Należy zawsze podać jak najwięcej precyzyjnych informacji o odbiorcy przelewu (o tym więcej w kolejnym wpisie). Wówczas przelew zagraniczny będzie realizowany w trybie automatycznym i szansa na jego szybkie dotarcie do banku beneficjenta jest o wiele większa. W przypadku, gdy płatność nie będzie mogła być zrealizowana automatycznie, zajmie się nią pracownik banku – manualnie.

Czasami są to błędu popełniane przez klientów, czasami zaś źle spisane instrukcje służące realizacji płatności. Sytuacjom, w których pracownik banku popełni błąd, nie jesteśmy w stanie zapobiec jako klienci. Myślę, że warto jednak pamiętać, że każdemu się to może zdarzyć. Nie zawsze musi być to wina pracownika, z którym będziesz o tym ewentualnie rozmawiał.

W razie problemów należy dążyć do ich rozwiązania, stawiając konkretne wymagania. Tylko twarde argumenty wchodzą w grę – emocje lepiej odłożyć na bok.

Podsumowując to, czego się dowiedziałeś!

Przypomnę, czego dowiedziałeś się dzisiaj dzięki lekturze powyższego artykułu:

  • Przelew zagraniczny/walutowy to transfer pieniędzy pomiędzy bankami – najczęściej z różnych krajów – który jest realizowany w zupełnie inny sposób niż krajowe przelewy, wykonywane w złotym polskim, przy wykorzystaniu na przykład systemu Elixir.
  • Aby można było sprawnie realizować przelewy zagraniczne, istnieje międzynarodowa infrastruktura na to pozwalająca, obejmująca system komunikacji SWIFT, prowadzenie między bankami kont loro i nostro, a także istnienie scentralizowanych systemów rozliczeniowych.
  • Krajowe przelewy walutowe są realizowane w sposób identyczny, jak przelewy zagraniczne. Nie ma żadnej różnicy, czy wysyłasz dolary amerykańskie do USA, czy do innego banku z siedzibą w Polsce. Istnieje nawet prawdopodobieństwo, że Twój przelew najpierw trafi do banku w USA, który następnie przekaże te pieniądze z powrotem do banku w Polsce.
  • Dzieje się tak dlatego, że banki działają w sieci współpracy. Z jednej strony dzięki sieci korespondentów, przelewy w różnych walutach docierają do najdalszych zakątków świata. Z drugiej strony, międzynarodowy przelew bankowy wiąże się z bardzo wysokimi kosztami.

Abyś mógł uniknąć własnych błędów lub żebyś pozbył się wątpliwości, zapraszam Cię niedługo do lektury kolejnego wpisu. Przestrzegę w nim przed najczęściej popełnianymi błędami przy wysyłaniu przelewów zagranicznych, a także odpowiem na kilka najbardziej dręczących pytań.

Jeżeli masz własne sugestie, co do wątpliwych kwestii związanych z przelewami zagranicznymi, podziel się nimi w komentarzu!

Zajrzyj też na profil na Facebooku, polub go i zaproś swoich znajomych używając poniższych przycisków. Znajdziesz mnie również na Twitterze i Google+  🙂

Dzięki za wizytę i pozdrawiam, Bartek

33 komentarzy

Oj wpis długi, ale konkretny. Wyczerpałeś temat w 100%, ale dzięki temu mam pojęcie w jaki sposób działa przesył pieniędzy pomiędzy różnymi krajami. Do tej pory nie miałem takiej potrzeby, ale wszystko może się zdarzyć. Będę wiedział jak to ugryźć.

Cześć,
Dzięki za komentarz i zapewniam, że tematu nie wyczerpałem jeszcze w 100% 🙂 jednak ze względu na to, że już ten wpis jest długi, kolejne porcje materiału czekają na następną publikację 🙂

Pozdrawiam, Bartek

Cześć,
Dzięki, cieszę się – miło to czytać 🙂 już niedługo kolejna porcja dalszych informacji przydatnych przy wysyłaniu przelewów zagranicznych 🙂

Pozdrawiam, Bartek

no powiem szczerze, że nieźle się postarałeś z tym wpisem 🙂 naprawdę imponująca ilość wiadomości świetnie zebranych i sensownych 🙂 dzięki wielkie 🙂

To prawda dużo się dowiedziałam , ale mam problem następujący przelew niby dobrze wykonany z holenderskiego banku ING do polskiego po kilku dniach wraca z niewiadomej przyczyny.W banku ING razem wykonany z pracownica okazał się dalej nieskuteczny pieniądze powróciły . Co można zrobić???? Wizyta w polskim banku była totalną stratą czasu……..

witam , a mnie nurtuje jedna rzecz opisze to w skrócie
– kupiłem przez cinkciarz.pl 3700 USD zapłaciłem w złotówkach
cinkciarz pobrał opłatę 10 zł , w2szystko przebiegło ok.
– ku mojemu zdziwieniu otrzymałem 3691 USD , brakuje 9 USD
i zaczyna się pytanie gdzie wyparowało 9 USD – cinkciarz przesłał mi potwierdzenie przelewu na 3700 USD , mój bank przesłał mi potwierdzenie że cinkciarz przelał 3691 USD , po długich rozmowach z cinkciarzem okazało się , że moje pieniądze przeszły przez pośrednika i to on pobrał prowizje , tak jest napisane w regulaminie , tyle tylko że cinkciarz nie informuje o dodatkowych kosztach , nie jest w stanie poinformować jaki to jest pośredni / bank i jak jest jego prowizja może być 9 USD a może 1000 USD ???? , ale co jest najbardziej zadziwiające to prowadząc działalność chciałbym aby podmiot ( bank ) wystawił mi na 9 USD favt jako kosztową , ale nie ma kto tak więc moje 9 USD po prostu wyparowały , jeżeli pomnożymy to przez tysiące transakcji to daje dobry grosz , czy ktoś mi to logicznie wytłumaczy ???

Cinikciarz nie bedzie wiedzial kto byl posrednikiem ale bank z ktorego cinkciarz wyslal pieniadze juz tak. I to pewnie ten bank moglby wystawic fakture bo to oni musieli zaplacic te 9 dolarow.

A jeśli ktoś tobie ma przelać pieniądze np z Afryki to trzeba przed tym jak się je otrzyma to wysłać określoną kwotę to tamtejszego banku żeby te pieniądze co ty masz dostać zostały wysłane.

Marcin to sie nazywa oszustwo nigeryjskie. Nie wolno przesylac zednych pieniedzy jesli ma sie piniadze otrzymac!

Taka sytuacja : wykonałem przelew do kontrahenta w Chinach , błędnie wpisałem dane odbiorcy, przelew zwrócono i wysłano 8 grudnia, dzisiaj jest 16-go i ani śladu po kasie… Ja mam konto w Mbanku , Chińczyk w Banku DBS.. Jak długo może trwać taki zwrot ?

Tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale można próbowac rozmawiać w mBanku/składać reklamację – może uda się uzyskać informacje. Przelew zwrotny mógł gdzieś „utknąć”.

Mam tylko jedno pytanie do Autora. Dlaczego bank, z którego wychodził przelew, nie jest w stanie określić jakie banki korespondencyjne brały udział w przelewie i ile ich było? Czy ja jako klient nie mam prawa do tego rodzaju informacji?

Bank musi to wiedziec. Bank ktory wysyla przelew musi wiedziec do kogo wysyla wiadomosc. Czyli kto jest ich korespondentem. Trzeba poprosic bank zeby wcyiagneli i przedstawili klientowi MT103 albo MT202 jesli wyslane bylo SWIFTem. Powtarzam, nie ma takiej mozliwosci, zeby nie wiedzieli.

A ja mam pytanie dotyczace walut w jakich przesylane sa pieniadze. Mamy w Polsce dwa systemy rozrachunków miedzybankowych brutto: SORBNET2 (złotówki) i TARGET2- NBP (euro). Jak to jest z innymi walutami, co w przypadku gdy chce zrobic przelew np w USD ?

Witam.
A jeżeli jednak trafi się taka sytuacja że wysłany poprawnie przelew w CAD z Kanady do Polski (odpowiednie dane, numery, adresy, waluta itd) zostanie przez Bank korespondencyjny (bank Polski bo wysłał dalej w PLN za pomocą Elixir-u kwotę w PLN) przewalutowanie na PLN? I ieżeli faktycznie otrzymałem na konto ponad 10.000 PLN mniej. Co można zrobić? Nadmienię że bank Kanadyjski został poinformowany o tym – a odpowiedź meilowa banku – wysłaliśmy poprawnie, poprawną ilość CAD na wskazane dane – z naszej strony jest OK. Jako odbiorca mam prawie 10% mniej kwoty. Co robić?

Witam mam pytanie związane z przelewem. Bank chase bank 05.09.17 czasu naszego polskiego o 23.30 wysłał pieniądzeduże do mnie dziś jest 07.09.17 pieniędzy jeszcze niema konto mam w pko kiedy mogę się spodziewać. Przedstawiciel chase mówił że jutro będą czyli 06.09 no ale nie ma

Dzień dobry,
temat rzeka tak na dobrą sprawę. Artykuł w prosty sposób wyjaśnia ogólne zasady działania przelewów walutowych (walutowych czyli NIE-PLN z naszego puktu widzenia). Warto by było pochylić się nad jakimś DIAGRAMEM, który w prosty sposób pokaże jak poszczególne komunikaty MT/XML przechodzą poprzez poszczególne serwisy wraz z opisem księgowań na NOSTRO/LORO. Warto dodać czym jest DATA waluty oraz płatności URGENT oraz BIC i IBAN.

pozdrawiam,
Major

Trafiłem na Pana w samą porę,nie radzę sobie z przelewem do Niemiec,waluta USD.Co to jest przelew +?Mimo wspaniałego
artykułu nadal potrzebuję pańskiej pomocy,aby uniknąć wysokich kosztów.Pozdrawiam – Jonas

Tekst bardzo sensowny i dokładnie analizujący temat przelewów zagranicznych. Obecnie nie musiałem korzystać z przelewów zagranicznych. Jednak planuje rozwinąć działalność i poszerzyć horyzonty więc wszelka pozyskana stad wiedza będzie bardzo przydatna. Zawsze jakieś podstawy. Na chwilę dalej muszę studiować ten temat. Pozdrawiam

Autor zapomniał poruszyć kwesti systemu EuroElixir przez który rozliczane są krajowe przelewy EUR.

Witam,
Bardzo proszę o pomoc, zrealizowałem przelew na konto firmy w Tajwanie, niestety popełniłem błąd w nazwie przestawiłem dwie litery. Dostałem informacje z tej firmy że : ,,We have the notice from the bank and there is an error of beneficiary” moje pytanie to czy teraz muszę czekać na zwrot piniędzy i wykonać ponowmie przelew z poprawną nazwą, czy można to jakoś zdalnie poprawić przez bank w koncu to tylko dwie literki w nazwie nimer konta jest ok … z góry dziękuje za pomoc

Warto również wysłać równolegle MT199 z prośbą o deprecyzowanie lub ze sprostowaniem. Powinni zmatchować jeśli podasz referencje ze oryginalnej wiadomości. Też się trochę naszukałem pieniędzy po świecie ?
Pzdr.

Witaj mi gość pisze ze mszy mu wysłać telefon i dopiero jak do jego banku wyślę potwierdzenie to wtedy bd miał kasę napisz mi czy to jest możliwe czy nie bo ja uważam że chce mnie oszukac

Czy bank jest w stanie określić z góry bank pośredniczący przy przelewie przychodzącym? Mój chiński dłużnik nie jest w stanie przelać mi pieniędzy twierdząc, że potrzebuje ode mnie dane na temat mojego banku pośredniczącego. Czy mój bank w ogóle jest mi w stanie to określić? Na infolinii oczywiście zielonego pojęcia nie mają co to bank pośredniczący i mówią, że do przelewu trzeba podać tylko IBAN i SWIFT/BIC.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.